LA PESCA MIRACULUSA    di Mario Giupponi

   
Me, me pader Domenico
e ol Batista Gozi,
du amis per la pel,
mera dgiat, s la strada
nd pos di seracc
na grsa trta
tra S. Giaon e Camerada.

Armcc de cane longhe,
con so lmbris
e chel oter na raspeta,
i gha facc la posta
con santa pasiensa
da brae pescadur
de pruada esperiensa.

Tt de culp, ol can
l s piegat a archt,
Batista, la bestia la bocat !
tira mia trp
lasela npo nd,
bisogna stfala !..
L gh usa l
me padr de rimpt,
contet compagn d sct !

Per portala a ria
gh lit na buna orta
de tira e mola
e mai d pansa,
ma per soleala
limpresa lera mposibl
sensa nesna speransa !

Alura ol Gozi disperat
sensa tate esitasi
l saltat zo ndel fim
per branc al volo
chel gros besti.
L, laqua lera olta.
Me o est pi negot.
I sparicc tcc d.
                                         >>
 

 

L bu gn de nod
Ol me pader spaentt
A l dientat mat !..

E p coragius
el s tuft decis
ndel pos scr
per salv la pel
del s grant amis !..

So restat le, rembambit.
P a lu lera sparit !...

Dopo npo, pi nzo,
n d bligher daqua
l riafiorada la trta
che la sbata spaentada,
coi du pescadur de banda
bagnacc e orgoglius.
I lera ciapada !...

Me, pasat ol spaent,
ve dighero en confidenza,
ghe so mai riat a cap
se i era stacc
i du brae amis
a riaga a pescala,
o se l stacia
la grsa trta
che i a riportacc a gala !...Mario Giupponi 2003