NA SANA SBERLA

 

na ncc dinverno, de tance agn f,

l suna ol campanl de c.

 

Sciura comr, la me spusa la spta

ala Fpa de San Gal,

a c dela Marieta .

 

En s particc de frsa,

lomas dencc col lantern,

me mader e me d dr

a faga lea, formusa come lera,

soi basi pi olcc dela mlatera.

 

Riacc, me so cast nd ncia del cam.

Ogni tt na sgargiada

a raviv la fiama,

ogni tt ngiada, curius,

a me mader tta ndafarada.

 

Co laqua sbroieta la brs-ciaa

a disinft gran taul,

bianch lensl, du cs

e la met la spusa de sura,

dulurusa, col s gran pans.

 

Dopo tance sfrs e soferensa

l riat ol gran moment!..

Per, me mader, am tta sdada

Gh manca ol respir!..

La se met a us fort, preocupada!..

 

Aqua frgia!..

na legera paca s la schena.

 

Aqua colda!..

notra paca, tant pi forta.

 

Aqua frgia!.. Aqua colda!..

 

na pausa longa eterna

Po la gh molt, decisa,

sl cl, na sana sberla!...

 

U, u, u!..

 

El l alst al cl,

el gh paria miga ira!

Maria Santissima te ringrasie,

el pians, el s mf, finalmente el respira!..

Ol miracol dela eta, de culp,

l ilminat la sira!..

 

Finit tt, la me figra

am scundid ndel cam.

La me squadra zo rabiusa,

Cos ft te che?...

Dsiet mia es de sura?...

 

Ma sbt la se calma

la contentsa lera trop tanta.

La e prf al fch

e la me fa na caresa

co la s picola ma santa.

 

Edt Mario

la me fa, schersusa,

Gh di sc-et chi ns

sota i gabs d rs

ndelort del giard,

 

di lte, i purta la cicogna

col s long bck

n d bianch fagot.

 

Ol Signur l nasit dinverno

n dna stala coi pegore,

i pastur, en mes ai pracc.

 

I fii di Re e di scire

sota di gran baldach dorcc

tempestcc de perle!

 

Chesto, stasira,

te le st po a te,

l egnit al mont...  a sberle!..

 

di Mario Giupponi