OL MIRACOL DELA SACRA SPINA

ovvero La pi grsa tunada

 

Ala eselia dela Sacra Spina

ol pais lera tt en fsta

ilumint fina ala matina

 

da lum de tcc i culur e grandsa

el paria ol presepio:

lera prpe na belesa!

 

Ndela csa ol prt

el faa bas la reliqua

con diossi a tanta zt

 

egnida da tte i contrade

per vt i fck e i mortr

chi faa di gran tunade.

 

P a noter, s la strada,

en faa sbar, col carburo

i tolcc de marmelada.

 

En s'era contecc se la tunada,

la se spandia, forta,

per tta la contrada.

 

Chela eselia ol garz del furner

l ghera batit tcc.

Che rabbia, prpe da forester.

 

Scornacc, coi m scarsela,

en vardaa chl del filato,

d dr ala s bancarela

 

che, sta lacetilene,

tra na cicada e lotra

el la lisciaa per bene.

 

Zo de lElia, la dr d spss,

per caso m dgiat

ol bid del rasgs.

 

De spsa lamera scra

el servia per carg, dinverno,

la sta a segadra.

 

Lidea l sbt scatada,

e me la portt s de dre ala Gromela

en mss ala strada.

Pi de paia e de carburo

me la cargt

pegio d siluro.

 

na gran bta, na gran fiamada

compagn dna bomba

che la s disintegrada.

L ndacc lamera per tcc i cantu

pegio dna sciopetada

cargada a balet.

 

GRAN MIRACOL!

Se i schgie del bid

i g mia taiat en d !

 

Ol Sigur lavr penst:

" Chsce che i prope macc"

E de sigr el ga salvt!

 

" I avr cmbint na grsa birichinada,

ma, en onur de la me Spina,

per i a facc...

la pi GRSA  TUNADA!!! ".

 

Mario Giupponi