La rsa

 

S  lsnter de la me ta

tirae ol me cart contt

sensa cram se el piia

o se el tira ol vt.

 

Ma col pas di agn, sempr pi grf,

dsie strosl, quase a tuc tra

s chl snter, en salida,

tapest d bse e gra.

 

E sperdt, me sere,

en d bosch pie de piante e sp

en ms ala nebbia,

sensa edega la f.

 

D dr na crva,

da ragio de sul ilminda,

o dgit, d culp,

na smagia culurda.

 

Curius me so avisint

Lera na rsa fresca de rosda ...

Lo destacda

Lera tta prfmda

Lo basda

 

Ol snter l dientt na strda ..!

 

Mario Giupponi