I DU ASEGN  

di Mario Giupponi

 

Al merct del gioede

endit f tt ol so fe,

coi bergam e i maroser

lera alst en po l bicer.

 

Btat f da lostera

con pi frsa de st np

el s nviat a quatr gambe

col somaro f de dre.

 

Spl di, che chla sira,

chi i a escc i mia stcc bu

de cap, chi lera lasen

e chi lera ol padr.

 

na diferensa, per la ghera,

a edei a pas s la mulatera,

l portaa sl co ol capel

e cheloter sachel.

 

Per la strada ol so penser

lera chl dela moer

e per pura de afrontala

el s casat zo ndela stala,

 

e la mandat, s la de sura,

ol poer asen dala sciura.

El ga mett s ol so capel

e la sert f ol cancl.

 

Am ntrunt dala grsa bala

el se sentia na farfala,

a pi negot la penst

e nd trais ls ndormentt.

 

La storia a lasen la gh spsada

e lgh la mia perdunada,

al se l ligada al dt

e ol so capl el s tegnt.

 

Ol gioede dpo, de del mercat,

capl nf al s comprat

a da chel de pi nes i stacc b

de cap chi lera lasen o l padr.

 

Mario Giupponi